Română (România)Hungarian (formal)
Vremea
Harta
POCA

sisopp

  • GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis, și asigurarea transparenței decizionale ( .pdf/ .doc)
  • PROCEDURA DE SISTEM ( .pdf/ .doc)

Mai multe detalii AICI

Filia

 

Se găseşte la golful nordic al bazinului Baraoltului şi pe terasa inferioară al pârâului Cormoş care în perioade ploioase în zone restrânse a produs inundaţii.

Dupa cronici, satul vechi se situa mai în sus pe malul pârâului Cormoş, sub numele de Dobo, localitate amintită şi în anul 1332, în decima papală ca plătitor a dijmei papale.

După năvălirea tătarilor localitatea Dobo a fost distrusă, locuitorii aşezându-se pe locul existent în prezent. Şi în prezent se găsesc ruinele vechii biserici, unde au fost găsite morminte şi piese din perioada amintită.

Distrugerea localitatiilor Dobo şi Valal ar fi avut loc in acelasi timp, la inceputul secolului al XIV-lea.Exista si acum ruinele capelei comune de rugaciuni, situată in zona « Kapolnaberce » la c.c. 3 km de satul Filia.

Denumirea actuală a localităţii provine din forma satului ( ureche, în limba maghiară “fül” şi distanţa mică faţă de pădure ( în ungureşte “ erdő „ ), deci urechea pădurii, adică „Erdőfüle”.

În timpul luptei de libertate din anii 1848-49, populaţia localităţii a participat activ la revoluţie, executând în moara de fier ( rămăşiţele sale existând şi în prezent ) gloanţe pentru tunuri.

Faţă de anii 1900 ( populaţia de 1500 persoane ) populaţia localităţii a fluctuat, în prezent trăind 1330 de persoane.

Monumente mai importante din localitate : biserica reformată, cimitirul reformat ( cimitir aparte şi foarte interesant datorită existenţei mari a bârnelor sculptate special pentru decedaţi, specific populaţiei secuieşti ), conacul Boda, monumentul eroiilor căzuţi în revoluţia 1848-49, în cele două războaie mondiale, monumentul milenar şi milecentenar.

Zona prezintă o mare atractivitate turistică : grădina Kankos şi spaţiul de agrement Kuvaszo.