Română (România)Hungarian (formal)
Vremea
Harta
POCA

sisopp

  • GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis, și asigurarea transparenței decizionale ( .pdf/ .doc)
  • PROCEDURA DE SISTEM ( .pdf/ .doc)

Mai multe detalii AICI

Tălişoara

 

Face parte din terasa stângă al pârâului Cormoş, relativ orizontală cu o pantă redusă şi uniformă spre albia pârâului Cormoş.

În secolul al XVI-lea, domnitorul Ardealului Bethlen Gabor a adus meşteri italieni în ţară, care s-au stabilit în zonă.De aici provine şi denumirea localităţii : în ungureşte “ Olasztelek “ ( satul italienilor ). Nume ca Marko sau Kolumban, care sunt în prezent în majoritate sunt de origine italiană.

Începând cu anii 1900 populaţia nu a prezentat variaţiuni însemnate în privinţa compoziţiei etnice şi religioase.În prezent populaţia este în totalitate de naţionalitate maghiară şi de religie reformată, în număr de 725 persoane.

Ca monumente istorice şi de atractivitate putem aminti : biserica şi cimitirul reformat, Conacul Daniel, monumentul eroiilor căzuţi în lupta de libertate din 1848-49, monumentul ostaşilor căzuţi în cele două războaie mondiale, bustul cărturarului Hermanyi Dienes Andras.