Română (România)Hungarian (formal)
Vremea
Harta
POCA

sisopp

 • GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis, și asigurarea transparenței decizionale ( .pdf/ .doc)
 • PROCEDURA DE SISTEM ( .pdf/ .doc)

Mai multe detalii AICI

Dezvoltare

 

a.Apa/Canalizare

Pe teritoriul comunei exista un sistem central de alimentare cu cu apa potabila pentru satele Bradut, Filia si Talisoara, proiect realizat prin programul SAPARD al UE în valoare totala de 1.000.000 Euro iar pentru Doboseni un program de alimentare cu apa potabila finalizat in 2009 din OG 7/2005 al Guvernului Romaniei.

Canalizarea apelor menajere a localitatiilor Bradut si Filia ( proiect finantat din fondurile UE ) este in faza de licitatie pentru proiect tehnic si executie, iar pentru Talisoara si Doboseni exista un proiect eligibil la Ministerul Mediului si Padurilor

 

b.Agricultura – Subventii

Numarul beneficiarilor, tipul subventiei, valoare totala

 

c.Gaz metan

Satul Doboseni dispune de o retea de alimentare cu gaz metan, în restul localitatiilor ( exceptând Talisoara ) lucrarile retelei principale sunt efectuate în proportie de 75 %.


d.Acces la caii de comunicatii

La o distanta de 15 km de centrul comunei este amplasata o statie de cale ferata cu acces spre Brasov si Sighisoara ( Gara Augustin ).

La o distanta de 40 de km de centrul comunei trece drumul european DE 60.

Satele Talisoara, , Bradut si Filia sunt traversate de drumul comunal DC 42, asfaltat în lungime totala de 6,5 km.

Satul Talisoara este traversat de DJ 131 asfaltat si modernizat.

Prin satul Doboseni trece drumul comunal DC 41 pietruit si nemodernizat, în lungime totala de 3,3 km.

Comuna are acces prin drumurile forestiere aflate în domeniul public al comunei catre localitatiile din sudul judetului Harghita : Miercurea – Ciuc, Baiile Homorod, Vlahita.

In anul 2009, din fonduri UE a fost modernizat drumul forestier Filia – Kovacsok in lungime de 17.5 km.

Este in faza de licitatie proiectul Drum forestier Doboseni – Tolgyes si Drumul forestier Kovacsok - Lugas in valoare totala de 1.500.000 Euro.

 

e.Acces la caii de telecomunicatii

În comuna exista un sistem de telefonie fixa digitalizata cu 600 de posturi.

În marea parte a razei teritorial – administrative al comunei Bradut se poate apela la operatori Orange, Vodafone sau Zapp.Este In cursul anilor 2009 si 2010 s-a instalat cate un amplificator de semnale pentru telefonia mobila – operator Orange si Vodafone.

Exista o televiziune prin cablu cu cc.500 de abonati.


f.Hotel/Pensiuni

În afara de vilele Margareta, Essaigman, fosta vila prezidentiala din zona de agrement Kuvaszo respectiv cantonul silvic din valea pârâului Valal nu exista pensiuni/hoteluri pe raza teritoriului administrativ al comunei.

g.Baza sportiva

În fiecare localitate al comunei exista câte o baza sportiva pentru practicarea fotbalului si pentru alte sporturi sau evenimente.In localitatea Bradut in anii 2009 – 2011 a fost modernizat Baza sportiva prin program guvernamental si bugetul local.În Bradut functioneaza o Asociatia Sportiva de fotbal Prima de divizia D .

În satul Bradut este un teren asfaltat de handbal si baschet .

h.Târg.

Pe raza comunei nu exista târg sau oboare.

 

i.Investitii în derulare

Reabilitarea si modernizarea Scolii Benko Jozsef din Bradut.

Alimentare cu apa Doboseni – faza de executie ( Ordonanta nr.7/2005 ).

Construire gradinita Doboseni si Filia– faza de executie.

Modernizarea drumului forestier Filia – Cormos, în executiei ( Program Sapard ).

Modernizarea drumului comunal DC 42 – în faza premergatoare executiei

 

 

Strategia de dezvoltare în perioada 2007-2013.

Printre prioritatile importante de dezvoltare a infrastructurii în comuna Bradut se afla urmatoarele lucrari:

  1.Modernizarea drumurilor comunale DC41 şi DC42 în lungime totală de 10 km .

  2.Continuarea reţelei de alimentare cu gaz metan într-o lungime totală de 24,5 km (terminată într-o proporţie de 80%).

  3.Canalizarea apelor menajere, staţii de epurare şi tratare a apelor uzate.

  4. Executarea sistemului central de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor.

  5.Executarea unei întreprinderi de îmbuteliere a apelor minerale din Doboşeni .

  6.Dezvoltarea turismului agrar şi ecoturismului.

  7.Modernizarea iluminatului public

 

În urmatorii ani administratia publica locala împreuna cu organele competente are în perspectiva dezvoltarea infrastructurii ( drumuri , alimentare cu gaz metan , apa si canalizare ) , marirea atractivitatii si a interesului investitorilori interni si straini ( economie , agricultura , servicii , turism ).

Bogatiile subsolului ( zacaminte : limonita , bentonita , diatomita , carbune , ape minerale ) , vegetatia forestiera prezinta perspectivele dezvoltarii industriei extractive si de prelucrare.Marirea serviciilor , sprijinirea micilor mestesugari , ai meseriasilor reprezinta o prioritate importanta în activitatea cetatenilor.

Primaria si Consiliul Local Bradut îsi da sprijinul pentru înfiintarea , functionarea în bune conditii a asociatilor , fundatiilor ( Asociatia “Messzelato” – Talisoara , Asociatia “Kormos” – Filia , Asociatia “Bradut – Prilly” – Bradut , Asociatia pentru Doboseni – Szekelyszaldobosert Egyesulet Doboseni ,Asociatia Rromilor din Doboseni , Asociatia “Erdovidék” ).

Aceste asociatii au menirea de a sluji comunitatea respectiva prin participarea la programe privind agricultura , institutiile ( scoli , biserici , case de cultura ) , servicii de specialitate , turism rural etc.

Pe plan zonal consiliile locale din regiunea “Erdovidék” au înfiintat o asociatie de dezvoltare intercomunitara pentru a se putea participa cu sansa si rezultate mai mari la programele E.U. si altele si a rezolva împreuna problemele comune de interes comunitar